Register
 
 PRODUCTS 
 
Products
 

3X Hardcore (8 oz)
Paste Wax

XXX Paste Wax เป็นฝันที่เปียกโชกของผู้ที่ชื่นชอบขี้ผึ้ง Carnauba 47% ของบราซิล # 1 Carnauba ตามปริมาตร XXX เป็นสูตรที่มีโพลิเมอร์เพื่อให้สามารถแบ่งชั้นและสร้างความเงางามที่ชุ่มชื่นและเงางามที่สุดในรถของคุณ แว็กซ์ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยโพลิเมอร์ LTI เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มความทนทานต่อชิ้นงาน XXX เป็นขี้ผึ้งวางยาก แต่ง่ายต่อการใช้และนำออก

  • ยาก # 1 Brazilian Carnauba วางขี้ผึ้ง
  • ใช้และนำออกได้ง่าย
  • เปียกเงางามบนสีของสีใด ๆ
  • สามารถใช้ได้แม้ในดวงอาทิตย์
There are 0 items in your cart.
Subtotal 0.00 THB
Check out

RECOMMEND

Find us on Facebook

NEWSLETTER SIGNUP

By subscribing to our mailing list you will always be update
with the lastest news from us.

We never spam!